Assoc. Prof. İBRAHİM İRDEM


Institute Of Security Sciences,


Research Areas: Security Sciences

Metrics

Publication

50

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

3

Open Access

3

Research Areas

Security Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management

Articles Published in Other Journals

2023

2023

Finnish Development Policy and Development Agencies

İrdem İ.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.13, no.4, pp.1620-1649, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2023

2023

Governance Weakness As a Security Problem: The Case of Uzbekistan

İrdem İ., BAŞAK S.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online) , vol.25, no.2, pp.589-616, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2023

2023

Deprem, Dirençli Kent ve Acil Afet Yönetimi: Türkiye Örneği

İrdem İ.

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi , vol.4, no.2, pp.241-276, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Kazakistan'da Göç Yönetimi ve Sınır Güvenliği

İrdem İ., Ercan O.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi , vol.56, no.4, pp.3050-3070, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

POLICING SOCIAL MOVEMENT IN THE CONTEXT OF FREEDOM-SECURITY DILEMMA AND HUMAN RIGHTS

İRDEM İ., BAYANSAR R.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , vol.12, no.1, pp.140-155, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2022

2022

Özgürlük Güvenlik İkilemi ve İnsan Hakları Bağlamında Kolluğun Toplumsal Olay Yönetimi

İrdem İ., Bayansar R.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , vol.12, no.1, pp.140-155, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

Yönetişimde Yozlaşma ve Alternatif Bir Çözüm Olarak Kamu Değeri Yaklaşımı

Bayansar R., İrdem İ.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online) , vol.23, no.3, pp.831-858, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Yapay Zekanın İç Güvenlik Yönetimi Üzerine Yansımaları: Siber Güvenlik

İrdem İ., Çobanoğlu S.

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi , vol.3, no.2, pp.175-202, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

1923-1950 Arası Dönemde Ankara Kentleşmesi ve Sorunları

İrdem İ., Lenger A.

Gazi Akademik Bakış , vol.14, no.21, pp.331-357, 2021 (ESCI)

2021

2021

Kent İçi Trafik Güvenliği Yönetiminde Akıllı Kent Uygulamaları

İrdem İ.

Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi , vol.4, no.1, pp.16-40, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Corruption in Governance and Public Value Approach As An Alternative Solution Proposal

BAYANSAR R., İrdem İ.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online) , vol.23, no.3, pp.831-858, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2019

2019

“Brooklyn” ve “Moscow on the Hudson” Adlı Sinema Filmlerinin Uluslararası Göç ve Uyum Ekseninde İncelenmesi

İRDEM İ., Çelik D.

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi , vol.3, no.2, pp.42-79, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Türkiye’de Kamu Kuruluşlarının Performansı Denetleme Ve Değerlendirme Zorunluluğu

ÖZER M. A., İRDEM İ.

HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , vol.10, no.1, pp.35-55, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Kalkınma Ajansları ve Sosyo-Ekonomik Politikalar: Doğu Anadolu ve Serhat Kalkınma Ajansı Örneğinde

ÖZER M. A., AYHAN U., İRDEM İ.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.5, no.12, pp.66-73, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Türkiye’de Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkisi: Alışveriş Merkezleri ve İstanbul

YÖNTEN BALABAN A., İRDEM İ.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.1, no.4, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Avrupa ve Türkiye Özelinde Temel Polis Eğitiminde Modern Yaklaşımlar ve Uygulamalar

İRDEM İ., KAVSIRACI O.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.19, no.3, pp.173-190, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ve Bölgesel Güvenlik

ÖZER M. A., AYHAN U., İRDEM İ.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.19, no.3, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

FETÖ YUVASINDAN MİLLETİN OKULUNA DÖNÜŞ:TÜRKİYE’DE POLİS AKADEMİSİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

İRDEM İ., KAVSIRACI O.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.19, no.1, pp.91-106, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

PYD-YPG: THE PKK in SYRIA

ŞAHİN Y., İRDEM İ.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.19, no.1, pp.21-45, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

EKOLOJİK MÜLTECİLİK

MUTLU A., İRDEM İ., ÜRE B.

MEMLEKET SİYASET YÖNETİM , vol.10, no.23, pp.79-118, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Düzmece mi Gerçek mi?: İnönü’ye Suikastlar

YİĞİT Y., İRDEM İ.

Ulusal Kahraman Devlet Adamı: İsmet İnönü, İzmir, Turkey, 25 - 26 October 2018, pp.31-44

2019

2019

Güvenlik Bürokrasisinde FETÖ Örgütlenmesi

İRDEM İ.

Uluslararası Güvenlik Kongresi Kuram, Yöntem, Uygulama, Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019

2017

2017

15 Temmuz Darbe Girişiminin Önlenmesinin Kriz Yönetimi ve Liderlik Fonksiyonu Açısından Değerlendirilmesi

AKÇAKAYA M., İRDEM İ.

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, Muş, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.1, pp.98-112

2018

2018

Türk Kamu Yönetiminde Kalite Yönetimine Geçiş Sorunları

ÖZER M. A., İRDEM İ.

AL-FARABİ II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.99

2018

2018

Dijital Yönetişim E-demokrasi İlişkisi Üzerine Değerlendirmeler

ÖZER M. A., İRDEM İ.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018

2017

2017

Türkiye’de Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkisi Alışveriş Merkezleri ve İstanbul

YÖNTEN BALABAN A., İRDEM İ.

Uluslararası Kamu Yönetimi Platformu KAYFOR 14, Van, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1

2017

2017

Türkiye’de Kamu Kuruluşlarinin Performansı Denetleme Ve Değerlendirme Zorunluluğu

ÖZER M. A., İRDEM İ.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, (YEBKO-2017), Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana, Adana, Turkey, 05 May 2017, pp.70-71

2016

2016

Askeri Okullarda FETÖ Örgütlenmesi

AKSAKALOĞLU Y., İRDEM İ.

I. ULUSLARARASI ANTALYA GÜVENLİK SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 2 - 04 December 2016

2016

2016

6360 Sayılı Yasayla Kır Kent Kavramlarının Muğlaklaşması Sorunu ve Olası Sonuçları

İRDEM İ., MUTLU A.

KAYSEM10 KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2016

Books & Book Chapters

2020

2020

Anayasal Düzen ve İdari Yapı

İRDEM İ.

Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2020

2020

2020

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DKHP-C) Terör Örgütü ve Faaliyetleri

KAVSIRACI O., İRDEM İ.

in: Siyasal Şiddet ve Radikalleşme Bağlamında Terör Örgütleri, , Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.139-160, 2020

2020

2020

Sosyal Medyadaki Siyasal İletişim Aktörleri

İRDEM İ.

in: Sosyal Medya ve Siyasal İletişim, Orçun İmga ve Salih Zeki Haklı, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.32-57, 2020

2020

2020

İç Güvenlik, Kamu Düzeni ve Yeni Kamu Hizmeti Perspektifinden Güvenlik Yönetimi

İRDEM İ.

in: İç Güvenlik Yönetimi ve Polislik, İbrahim İRDEM, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.17-45, 2020

2019

2019

Postmodernizm ve Bürokrasi

İRDEM İ.

in: Bürokrasi, Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.193-208, 2019

2019

2019

Kanuni Sultan Süleyman

İRDEM İ.

in: Türk İslam Tarihinde Yönetim Bilgeleri, Prof.Dr. Murat Akçakaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.257-274, 2019

2019

2019

Yönetişim ve İç Güvenlik Yönetimi

İRDEM İ.

in: Genel Olarak İç Güvenlik Yönetimi, Tekin Avaner ve Barış Övgün, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.233-268, 2019

2019

2019

Türkiye’de Güvenli Kentler ve Göç Yönetişimi Üzerine Değerlendirmeler

ÖZER M. A., İRDEM İ.

in: Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi, Tekin Avaner ve Ozan Zengin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.231-265, 2019

2019

2019

Yönetim vE Siyaset

İRDEM İ.

in: Yönetim vE.., Mehmet Akif ÖZER, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.511-530, 2019

2018

2018

Değişen Yönetim Paradigması

AYHAN U., İRDEM İ.

in: Kamu Yönetimi Tartışmaları, Mehmet Akif Özer ve Ufuk Ayhan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.3-19, 2018

2018

2018

Türkiye’de Yaşayan Suriyelilerin Toplumsal Yaşama Uyumunda Dinin Rolü:Ankara / Altındağ Örneği

İRDEM İ.

in: Göç ve Uyum, COŞKUN TAŞTAN, İBRAHİM İRDEM, ÖMER ÖZKAYA, Editor, POLİS AKADEMİSİ YAYINLARI, Ankara, pp.109-119, 2018

2017

2017

TEORİDEN UYGULAMAYA GÜVENLİK YÖNETİMİ

TEKİNER M. A., İRDEM İ.

POLİS AKADEMİSİ YAYINLARI, Ankara, 2017

2017

2017

1970’lerden Günümüze Fetö’nün Emniyet Yapılanması

BAYRAKLI E., ULUTAŞ U., YEŞİLTAŞ M., KÖSE T., İRDEM İ., UZUN C. D., et al.

in: FETÖ’nün Anatomisi İhanet, Kumpas, Takiye, Bayraklı, Enes Ulutaş, Ufuk, Editor, SETA, İstanbul, pp.101-117, 2017