Assoc. Prof. MEHMET ALİ TEKİNER


Institute Of Security Sciences, Department Of Crimininal Investigations


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

38

Citation (Scholar)

5

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

11

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

11

Open Access

4

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Sundukları Güvenlik Hizmetinin Algılanan Kalitesine İş Doyumunun Etkisi

Tekiner M. A., Demirci U., Harputlu M.

opus- International Journal of Society Researches , vol.17, no.38, pp.4928-4957, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE POLİS MEŞRUİYETİ VE POLİSLE İŞBİRLİĞİ

TEKİNER M. A., KAYABAŞI C.

Türk İdare Dergisi , vol.2, no.491, pp.265-304, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

KKTC’DE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE POLİS MEŞRUİYETİ VE POLİSLE İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKİNER M. A., KAYABAŞI C.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , vol.12, no.48, pp.423-444, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

MODERN USAGE AREAS OF UAV TECHNOLOGY

Turan A. A., Tekiner M. A., Akıncıoğlu U. N.

Journal of Criminology and Criminal Law , no.3, pp.111-117, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

ÖZEL GÜVENLİK İLE POLİS İŞBİRLİĞİNİN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Tekiner M. A., Harputlu M.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) , vol.19, no.76, pp.2056-2067, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON RATIONAL DECISION-MAKING STRATEGIES OF SMEs MANAGERS

EFEOĞLU E., DÖNER E., TEKİNER M. A.

International Journal of Eurasia Social Sciences , vol.11, no.41, pp.929-955, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Türkiye’nin Mevcut İç Güvenlik Yapısı ve 15 Temmuz SonrasıYeni Bir Yapılanma Modeli

TEKİNER M. A., GEMİCİ E.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , vol.19, no.5, pp.15-40, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Örgütsel Sinizm ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kamu ve Özel Sektör Farkı

DEMİRCİ U., TEKİNER M. A.

İşletme Araştırmaları Dergisi , vol.11, no.3, pp.2306-2321, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

A FIELD RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOLIC BEVERAGES, DRUGS AND CRIME

ŞAHİNLİ K., TEKINER M. A.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi , vol.9, no.33, pp.1659-1705, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2017

2017

NARKO TERORİZM TEHDİDİ İLE MÜCADELEDE POLİS EĞİTİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

TEKİNER M. A., KAYABAŞI C.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ , no.19, pp.129-147, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Stratejik Göç Yönetimi Çerçevesinde Türkiye’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Konumu

ÖZTÜRK C., TEKİNER M. A.

Güvenlik Çalışmaları Degisi , vol.19, no.1, pp.143-159, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Analysis of Burnout Level of Police Officers Evidence from Malatya Turkey

AYDIN R., TEKİNER M. A.

EPIPHANY JOURNAL OF TRANSDİSCİPLİNARY SCIENCES , vol.9, no.1, pp.99-113, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2016

2016

THE EFFECT OF THE PERCEPTION OF ORGANISATIONAL JUSTICE ONTHE ORGANISATIONAL PERFORMANCE IN THE POLICE DEPARTMENTS

TEKİNER M. A., ÇETİN S.

SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR , vol.16, no.31, pp.56-92, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK YAPILARI İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÖRNEĞİ

Tavas B., TEKİNER M. A.

INTERNATIONAL JOURNAL OFEURASIA SOCIAL SCIENCES , vol.7, no.22, pp.195-207, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

THE IMPACT OF ORGANISATIONAL COMMUNICATIONON ORGANISATIONAL MOTIVATION SAMPLING FORPOLICE DEPARTMENT

TEKİNER M. A.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.18, no.1, pp.123-154, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONELİN TAKIMÇALIŞMASINA UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TÜRK POLİSTEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ

Tavas B., TEKİNER M. A.

KARADENİZ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , vol.8, no.29, pp.101-111, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

ÇALIŞANLARA STRES YÖNETİMİ BECERİSİ KAZANDIRILMASININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ

TEKİNER M. A., Tavas B.

Journal of International Social Research , vol.9, no.42, pp.1658-1671, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Analysis of the organizational cynicism and organizational loyalty Turkish Police Department Sample

TEKİNER M. A., TAVAS B.

Journal of Human Sciences , vol.13, no.1, pp.2338-2348, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2015

2015

Analysis of Relationship Between Favoritism and Officer Motivation Evidence From Turkish Police Force

TEKİNER M. A., AYDIN R.

Inquiry Journal of Social Sciences , vol.1, no.2, pp.75-97, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

BASIC DETERMINANTS CORPORATE IMAGE: SAMPLE OF POLICE ORGANIZATIONSTAKEHOLDER SURVEY

ÇETIN S., TEKINER M. A.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , vol.13, no.1, pp.418-440, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2015

2015

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELE KAYNAK BAĞIMLILIĞI KURAMI PERSPEKTİFİ

TEKİNER M. A., DEMİRCİ U.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ , vol.17, no.2, pp.37-64, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

KURUMSAL iMAJIN TEMEL BELiRLEYiCiLERi EMNiYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ İÇ PAYDAŞ ANKETİ

ÇETİN S., TEKİNER M. A.

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , vol.13, no.1, pp.418-440, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ

TEKİNER M. A.

SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , vol.14, no.27, pp.172-203, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Örgütsel Sosyalleşme Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi: Polis Akademisi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

TEKİNER M. A., DEMİRCİ U.

25. ULUSAL YÖNETİM VEORGANİZASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.595-604

2017

2017

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Örgütünün Polis Meslek Ahlakı Bütünlüğü

KAYABAŞ O., TEKİNER M. A.

25. ULUSAL YÖNETİM VEORGANİZASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.657-662

2016

2016

irregular migration through Turkey and Potantion Cost of Readmission Agreement With EU

TEKİN H. H., TEKİNER M. A.

International Conference on Social Sciences and Humanities Challenges: From Diversity and Synergy, Üsküp, Macedonia, 30 May - 02 June 2016

2016

2016

Polisin İş Doyumu Tükenmişlik Düzeyi ve Demografik Faktörler Arasındaki İlişki Malatya Örneği

AYDIN R., TEKİNER M. A.

2nd International Congress on Economics and Business, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.232-243

2016

2016

Irregular Migration through Turkey and Potential Cost of Readmission Agreement with EU

TEKİN H. H., TEKİNER M. A.

International Conference on Social Sciences and Humanities, ÜSKÜP, Macedonia, 13 - 15 May 2016

2016

2016

Investigation of Characteristics Features on Palm Print for the Purpose of Identification

TEKİNER M. A., Nurdan K., CENGİZHAN Y.

International Conference on Social Sciences and Humanities, ÜSKÜP, Macedonia, 13 - 15 May 2016

2010

2010

Türk Polis Teşkilatında Örgütsel Alt Kültürler: Adana Eöniyet Müdürlüğünde Bir araştırma

DANIŞMAN A., TEKİNER M. A.

18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.835-844

Books & Book Chapters