Asst. Prof. MEHMET LEVENT YILMAZ


Institute Of Security Sciences, Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı


Research Areas: Economics, Economic Policy, International Economics, Development Economics and Economic Growth, Security Sciences, Security Strategies

Metrics

Publication

44

Thesis Advisory

4

Open Access

4

Biography

Assoc. Prof. Dr. M. Levent YILMAZ obtained his undergraduate degree in Business Administration from Selcuk University and graduated with honors. He completed his master's degree in strategic management with a TUBITAK scholarship. He received his doctorate with a thesis on the 2013 global financial crisis. Yılmaz started his professional life at Konya Chamber of Commerce and worked as a research assistant at Selçuk University and as a lecturer at Gazi University. During his tenure at Gazi University, he also worked as a consultant at the Turkish Council of Higher Education (YÖK). In this period, many of his academic articles were published in national/international journals and his analyses in various newspapers and magazines.

After his doctoral period, he began his academic studies in the field of "National Economic Security." His publication, titled "A New Dimension in the Concept of Security: Economic Security. "HOW SECURE IS TURKEY?" carries the significance of being the first study in the field. In this context, he conducted studies on the importance of the Modern Silk Road and the economic dimension of terrorism.
In 2017, he gave a conference on "Economic Security" at the University of Oxford. His articles were published in a UK magazine called 'The Conservative .' Yılmaz is currently working as a faculty member at the Turkish Police Academy's Institute of Security Sciences and teaches postgraduate courses in "Economic Security" and "Economic Intelligence."
 

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Economics

Economic Policy

International Economics

Development Economics and Economic Growth

Security Sciences

Security Strategies

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management

2013 - 2016

2013 - 2016

Lecturer PhD

Gazi University, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Emlak Ve Emlak Yönetimi Bölümü

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Review of Experimental Designs and Methods In Economics of Education Research

keskin H. A., YILMAZ M. L.

Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , vol.12, no.23, pp.524-534, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Is a Universal Model of a ’Good’ National Education System that brings Economic Returns Emerging?

YILMAZ M. L., keskin H. A.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , pp.61-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Terör Örgütleriyle Mücadele Sürecinde Ekonomik İstihbaratın Rolü: DEAŞ Örneği

YILMAZ M. L., YAŞA A. G.

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.3, no.1, pp.107-130, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

The Role Of Cognitive Skills Accumulation on Esucational Quality and Economic Growth

KESKİN H. A., YILMAZ M. L.

Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , vol.12, no.22, pp.169-179, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Economic Impact of Rohingya Exodus on Bangladesh

YILMAZ M. L., Talukder I. A. M.

Liberal Düşünce , no.95, pp.111-129, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Quality vs. Quantity Debate: Is Schooling A Necessary Condition For Economic Growth?̇

YILMAZ M. L.

International Journal of Academic Value Studies , vol.5, no.1, pp.143-150, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Obtaining The Optimal State of National Security

YILMAZ M. L.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.20, no.2, pp.189-198, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Keynes Versus Hayek: on the Appropriateness of Government Intervention in Markets

YILMAZ M. L., keskin H. A.

Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , vol.10, no.18, pp.166-176, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Afghanistan’s Integration to the New Silk Route

YILMAZ M. L., Talash F.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.19, no.3, pp.91-109, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Petrol ve Doğalgaz Rezervleri Üzerinden Ortadoğu’ daki Çatışmaları Anlamak

YILMAZ M. L., PEKER H. S.

Akademik Ortadoğu , vol.12, no.1, pp.97-118, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Küresel Finansal Krizin Altın Spot ve Future Piyasalar Etkisi Türkiye Örneği

YILMAZ M. L.

İş Hukuku ve İktisat Dergisi , vol.13, no.2, pp.71-97, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Su Kaynaklarının Türkiye Açısından Ekono Politik Önemi Ekseninde Olası Bir Tehlike Su Savaşları

YILMAZ M. L., PEKER H. S.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi , vol.3, no.4, pp.57-74, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

2008 Küresel Finansal Krizinin Konya Otomotiv Yan Sanayi Sektörüne Etkileri Üzerine Bir Uygulama

PEKER H. S., YILMAZ M. L.

Sosyal Bilimler Meslek Yükseokulu Dergisi , vol.14, no.1, pp.1-12, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Vergiler ve Ekonomiye Etkileri

SOYDAL H., YILMAZ M. L.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi , vol.12, no.1, pp.295-308, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

İlk 500 de Faaliyet Gösteren Konya daki İşletmelerin Stratejik Yönetime Bakış Açıları Sorunları ve Çözüm Önerileri

YILMAZ M. L.

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , vol.8, no.16, pp.159-178, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Finansal Liberalizasyonun Etkileri

MANGIR F., YILMAZ M. L.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi , vol.12, no.1, pp.191-212, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

The Global Economy’ s Shifting Center of Gravity and Trump’ s Trade Policy

YILMAZ M. L.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CONTEMPORARY ISSUES IN FINANCE, TRADE AND MACROECONOMY, İstanbul, Turkey, 4 - 05 April 2020, pp.16

2019

2019

Doğu Akdeniz’e Kıyısı Olan Ülkelerin Enerji Politikalarının Ekonomi Güvenliği Bağlamında Değerlendirilmesi

YILMAZ M. L.

IV. ULUSLARARASI GÜVENLİK SEMPOZYUMU ”AKDENİZ’xxDE DEVLET VE DÜZEN”, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2019

2019

2019

Birleşik Devletler’ in Ulusal Güvenlik Stratejisi’ nde Ekonomi Güvenliğinin Önemi

YILMAZ M. L.

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.10

2019

2019

Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu Sisteminin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri

YILMAZ M. L.

2.Uluslararası Bankacılık Kongresi, Çorum, Turkey, 19 - 20 April 2019, pp.23-33

2019

2019

Yüksek Faiz Yerel Para Birimini Spekülatif Ataklara Karşı Korur mu?

YILMAZ M. L.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 SPRING, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019, pp.8

2013

2013

Building a Financial Bridge between Turkey and the Arab World for Economcly Secure Societies

BAŞÇI S., YILMAZ M. L.

3rd Arab-Turkish Congress of Social Sciences, 2 - 04 May 2013, pp.142

2009

2009

Turkey s Foreign Trade With Germany and It s Comparative Analysis With The Some European Union Countries

SOYDAL H., ERDOĞAN S., YILMAZ M. L., KAYA M. G.

I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 October 2009, pp.687-693

2009

2009

Understanding The Macroeconomic Impacts Of Natural Disasters

MANGIR F., KESKİN Ü. S., YILMAZ M. L.

Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering, The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade, Turkey, 1 - 02 October 2009

2009

2009

Dolaysız Yabancı Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi Türkiye Örneği

KARAÇOR Z., YILMAZ M. L., TOPALLI N.

I. Uluslar arası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, KOSOVA, 10 - 16 May 2009, pp.563-578

2009

2009

Türkiye nin Enerji Politikası ve Ekonomiye Etkileri

ÇETİNKAYA M., YILMAZ M. L.

I. Uluslar arası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, KOSOVA, 10 - 16 May 2009, pp.493-509

2009

2009

Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Makro Ekonomik Etkileri

MANGIR F., YILMAZ M. L.

21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Turkey, 6 - 08 March 2009, pp.64-82

2008

2008

Küreselleşmenin Bölgesel Entegrasyon Hareketlerine Etkileri

MANGIR F., YILMAZ M. L.

SOBİAD YEBKO Yönetim ve Ekonomi Bilimler Konferansı, Turkey, 11 - 12 September 2008, vol.4, pp.89-103

2008

2008

Türk Yönetim Kültürü Açısından Takım Çalışması Felsefesi

Öğüt A., YILMAZ M. L.

6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kyrgyzstan, 25 - 28 May 2008, pp.1146-1156

2008

2008

Döviz Kuru ve Enflasyon İlişkisi

SOYDAL H., YILMAZ M. L.

6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kyrgyzstan, 25 - 28 May 2008, pp.205-214

2008

2008

Aile İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İKY Bilinç Düzeyinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Öge H. S., YILMAZ M. L.

3. AİLE İŞLETMELERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 - 19 April 2008, pp.399-415

Books & Book Chapters

2020

2020

ULUSLARARASI GÜVENLİKTEBİR SORUN OLARAK EKONOMİGÜVENLİĞİ İKİLEMİ

YILMAZ M. L.

in: Uluslararası Güvenlik (Gelenekselden Güncele Bir Gündem Analizi), Emre Çıtak, Sami Kiraz, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.305-322, 2020

2020

2020

Kovid-19 Salgını ve Sonrası Ekonomi Boyutu ile İlgili Değerlendirmeler

YILMAZ M. L.

in: Kovid-19 Salgını Ve Sonrası Toplum, Devlet Ve Küresel Sistem, Orçun İmga, Ufuk Ayhan, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.47-82, 2020

2020

2020

Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Kaynakların Türkiye’nin Ekonomi Güvenliği Bağlamında Değerlendirilmesi

YILMAZ M. L.

in: Akdeniz’ de Devlet ve Düzen, Mehmet Şahin, Mehmet Levent Yılmaz, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.237-249, 2020

2020

2020

Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri Enerji Kaynaklarını Diplomasi Aracı Olarak Kullanabilir mi?

PEKER H. S., YILMAZ M. L.

in: Uluslararası İlişkiler Tahlilleri - 2, Orhan Karaoğlu, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.173-190, 2020

2019

2019

Çin’in yükselişi, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi ve Trump’xxın Çin’xxe Karşı Tutumu

YILMAZ M. L., Atilla A.

in: Uluslararası İlişkiler Tahlilleri, Orhan Karaoğu, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.135-150, 2019

2017

2017

Avrupa Borç Krizi ve Arap Baharı’ nın Ardından Değişen Ticaret Eğilimleri

BAŞÇI S., YILMAZ M. L.

in: Cari Açık, Enerji Sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik İlişkiler, Dürdane Şirin Saraçoğlu, Fahriye Öztürk, Editor, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, pp.17-28, 2017

2015

2015

1. GİRİŞ: EKONOMİ NEDİR?, 4. TALEP, ARZ VE PİYASA DENGESİ

PEKER H. S., YILMAZ M. L., ŞAHİN G., KIZILKAYA O., ŞENTÜRK M., ŞAHİN A., et al.

in: MAKROEKONOMİ, KARABULUT, KEREM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.1-96, 2015

2015

2015

Ekonominin Temel İlkeleri

YILMAZ M. L.

in: Makroekonomi: Prensipler, uygulamalar ve araçlar, Kerem Karabulut, Editor, NOBEL, Ankara, pp.28-48, 2015

2015

2015

Ekonomiler Neden Büyür?

YILMAZ M. L.

in: Makroekonomi: Prensipler, Uygulamalar ve Araçlar, Kerem Karabulut, Editor, Nobel, Ankara, pp.159-184, 2015

2014

2014

Küresel Finansal Kriz Sonrası Altın Güvenli Bir Liman mı?

YILMAZ M. L.

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Ankara, 2014