Prof. OSMAN KÖSE


Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management

Metrics

Publication

43

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

13

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Woman in the Ottoman Empire in the 17th Century According to Evliya Çelebi's “Seyahatname

Köse O.

Turkish Studies (Elektronik) , vol.15, no.8, pp.4063-4082, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2012

2012

Rusya nın Karadeniz le ilk Buluşması İstanbul Antlaşması 13 Temmuz 1700

KÖSE O.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.15, no.28, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

The Policies of the Bulgarian State towards the Minorities 1878 1914

KÖSE O.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, , vol.3, no.6, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

18 Yüzyılda Çarşamba

KÖSE O.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.4, no.9, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Osmanlı Devleti Tarafından Kırım ile İlgili Rusya ya Verilen Resmi Belge Sened 1784

KÖSE O.

Journal of History Studies , vol.2, no.2, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

XVIII Yüzyılda Doğu Akdeniz de Ticaret ve Güvenlik

KÖSE O.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis , 2010 (Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Samsun un Ruslar Tarafından Bombardımanı 1915

KÖSE O.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , no.11, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Rusların samsunu bopmbardımanı 1915

KÖSE O.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1998 (Peer-Reviewed Journal)

1994

1994

1722 1776 Tarihli Ecnebi Defterine Göre Osmanlı Rus Münasebetleri

KÖSE O.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , no.9, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Küçük Kaynarca Antlaşması, OrtodoksDünyası ve Rusya

KÖSE O.

International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 10 - 11 November 2017

2017

2017

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA MİSYONERLERİNANADOLU’DA FAALİYETLERİ ( 1914 – 1918)

KÖSE O.

INTERNATIONAL VIIth GENDER EQUALITY SYMPOSIUM:MISSIONARY PRACTICESOctober 23, 2017, İzmir, Turkey, 23 October 2017

2017

2017

18. ASIRDA KAFKASYA’xxDA RUS İLERLEYİŞİ KARŞISINDA OSMANLI DEVLETİNİNİZLEDİĞİ POLİTİKA

KÖSE O.

Inocte 2017International New Tendencies Congress in Ottoman ResearchesSeptember 12-14, 2017 Baku, 12 - 14 September 2017

2017

2017

BERLİN ANTLAŞMASI SONRASINDAAKDENİZ’DE OLUŞAN TERÖR FAALİYETLERİVE GÜVENLİK (1878-1914)

KÖSE O.

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES27-30 April 2017, Barcelona/SPAIN, 27 - 30 April 2017

2017

2017

Karadeniz’de Geleneksel Bir Yaşam: Kürtün ve Çevresinden Yaylalara Göç

KÖSE O.

7. Canik Sempozyumu ” Geçmişten Günümüze Göç”, 17 - 19 February 2017

2016

2016

Gençlik Şiddet ve Terör

KÖSE O.

Toplumsal cinsiyet, İzmir, Turkey, 4 - 06 December 2016

2015

2015

18 Yüzyıl Sonlarına Doğru Adana ve çevresinde Eşkiyalık Faaliyetleri

KÖSE O.

Uluslararası Tarihte çukurova ve Adana Sempozyumu, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.2, pp.99-112

2016

2016

Avusturya Rusya Mohilef Görüşmeleri 1780

KÖSE O.

Osmanlı - macaristan habsburg İlişkileri ve kanuni Sultan Süleyman, Budapest, Hungary, 23 - 27 November 2016

2016

2016

18 Asırda Akdenizde Korsanlık

KÖSE O.

Uluslararası Akdeniz Medeniyetleri Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 November 2016

2016

2016

19 Asra Girerken Balkanlarda Osmanlı Yönetimine Karşı Güç Mücadelesi

KÖSE O.

INTERNATIONAL NEW TENDENCIES CONGRESS IN OTTOMAN RESEARCHES, Sarybosna, Bosnia And Herzegovina, 7 - 09 October 2016

2016

2016

18 asırda Balkanlarda Kadınların Sosyal Yaşamı

KÖSE O.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Milan, Italy, 28 May - 01 June 2016

2016

2016

Ermeni Terör Gruplarının İngilizler Yönetimindeki Kıbrıs ı Mekan Edinmeleri ve Faaliyetleri

KÖSE O.

I. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu ( tarihte Kıbrıs), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 April 2016

2016

2016

Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17 asırda Osmanlı Devletinde Sosyal Hayatta Kadın

KÖSE O.

5. Uluslarrası Canik Sempozyumu " Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk", Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016

2015

2015

Ermenilere Yönelik Yardım Toplamak ve Kamuoyu Oluşturmak İçin Amerika da Kullanılan Bazı Materyaller 1917 1920

KÖSE O.

III. ULUSLAR ARASI İLKADIM SEMPOZYUMUTarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi (18 – 20 Aralık 2015)”, 18 - 20 December 2015

2014

2014

İrlanda İsyanı na Almanya ve Osmanlı Devleti nin İlgi ve Tepkileri 1916

KÖSE O.

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2014

2015

2015

Yaklaşımlar Çekinceler ve Tespitler BağlamındaÇözüm Süreci

KÖSE O.

Dünden Bugüne Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, 28 - 30 May 2015

2015

2015

18 Yüzyıl Sonlarına Doğru Adana ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri

KÖSE O.

I. ULUSLARARASI "TARİHTE ADANA VE ÇUKUROVA" SEMPOZYUMU, 17 - 19 April 2015

2014

2014

19 Yüzyıl Başlarında Kocaili Sancağı nda Eşkıyalık

KÖSE O.

Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu 3 – 4 Mayıs 2014, Kocaeli, Turkey, 3 - 04 May 2014

2014

2014

Karadeniz in Kuzeyinde Kazaklar

KÖSE O.

Türkiye – Ukrayna İlişkileri Sempozyumu 3 – 4 Kasım 2014, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2014

2014

2014

İrlanda İsyanının İttifak Devletleri Üzerinde Yarattığı Etkiler

KÖSE O.

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2014

2010

2010

Rusların Kırım ve Kafkasya da Hristiyan Nüfusu İskan Politikası

KÖSE O.

1864 Göçü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 December 2010 - 06 January 2016

2001

2001

XIX Yüzyılda Gümüşhane Madenleri

KÖSE O.

Uluslararası Trabzon Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu (5-7 Mayıs 2001), Trabzon, Turkey, 5 - 07 May 2001

1999

1999

XVIII Yüzyıl Osmanlı Rus Esir Mübadelesi

KÖSE O.

XIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 4-8 Ekim 1999, 4 - 08 October 1999

2000

2000

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nın Rusya Siyaseti ve Edirne Antlaşması

KÖSE O.

Uluslar arası Merzifonlu Kara Mustafa Sempozyumu (08-11 Haziran 2000), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2000

1999

1999

Canik te Asayiş 1911 1914

KÖSE O.

Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu ( Samsun, 20-22 Mayıs 1999, Turkey, 20 - 22 May 1999

1999

1999

Üçüncü Ordu İhtiyacı İçin Giresun dan Fındık Alımı Yapılması ve Bu Konuda Doğan Bazı Pürüzler 1917

KÖSE O.

Milli Mücadelede Giresun Sempozyumu (6-7 Mart 1999), Turkey, 6 - 07 March 1999

Books & Book Chapters

2017

2017

Ali Birinci Biyografisi ve Bibliyografyası

ÖZCAN A., DEVECİ BOZKUŞ Y., KÖSE O., KARA İ., ÇETİN N.

in: Kitap Dostu Prof.Dr. Ali Birinci’xxye Armağan, Osman Köse, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.1-34, 2017

2017

2017

Bir Tarihçinin Kitapsever Olarak Portresi

KÖSE O., ÖZCAN A.

in: Prof.Dr.Ali Birinci Armağanı, Osman Köse, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.49-53, 2017

2006

2006

1774 Küçük Kaynarca Antlaiması

KÖSE O.

Türk Tarih Kurumu yayınevi, 2006