YÖNETİM MODELLERİNİN KÜLTÜRLERARASI UYGULANABİLİRLİĞİ


YÜKSEL Y., DURNA T.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.14, pp.295-316, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 14
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.295-316
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

With the emergence of globalization, the transfer of management principles and models and technology between the organizations has become a common practice. This situation inevitably increased in research about the issue of similarities and differences between societies, organizations, nations, and individuals. This article aims to contribute to this line of research by discussing the convergence or divergence of national cultures and related work values. This article suggests that although a degree of convergence occurs in the structure and ordinary practices of organizations, there is little convergence in the thinking, behavior, beliefs, and values of people in organizations. This assumption is elaborated, in this article, by referring to differences in national cultural features in terms of communication, leadership style, motivators, and performance measurement systems. All organizations need to take into account differences in the national cultural features before adapting a management model or principle originated in another country.
Küreselleşmenin ortaya çıkması ile birlikte, yönetim prensipleri, modelleri ve teknolojinin farklı ülkelerde yer alan kurumlar arasında tranferi yaygın bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu durum toplumlar, kurumlar, ülkeler ve kişiler arasındaki benzerlikler ve farklıklar ile ilgili araştırmaların kaçınılmaz biçimde artması sonucunu doğurmuştur. Bu makale, ulusal kültür ve iş yaşamı ile ilgili ulusal değerlerin benzeşmesi ve farklılaşmasını tartışarak bu yöndeki araştırmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu makale, farklı ülkelerdeki kurumların yapısında ve günlük uygulamalarında belli bir oranda benzeşme olsa da, bu kurumlarda çalışan bireylerin düşünme tarzları, davranışları, inançları ve değerleri noktasında çok az benzerlik bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu varsayım, farklı ulusal kültür özelliklerinin iletişim, liderlik tarzları, motivasyon ve performans yönetim sistemlerine yansımaları ile örneklendirilmektedir. Kurumların farklı ülke kaynaklı bir yönetim modeli ve prensibini kendi kurumuna uyarlarken ulusal kültür farklılıklarını dikkate alması gerekmektedir.