Prof. YUSUF FURKAN ŞEN


Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management

Metrics

Publication

50

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

3

Articles Published in Other Journals

2024

2024

Examination of Political and Institutional Actors in the S-400 HSS Procurement Process: A Discourse Analysis

SEN Y. F., Yaşa A. G.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , no.35, pp.323-354, 2024 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2020

2020

In the Context of Terrorism and Media Relations How Terrorist Actions are Presented in the News: “Reina Attack” Example

SEN Y. F., Yaşa A. G.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , vol.16, no.30, pp.2795-2831, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2020

2020

The Importance of Artificial Intelligence in Intelligence Analysis in the Context of Technology and Security Relationship

SEN Y. F., Yurtoğlu D.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.22, no.1, pp.23-48, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2018

2018

TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME KAPSAMINDA TERÖRİZMLE MÜCADELEYE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

ŞEN Y. F.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ , vol.20, no.2, pp.135-163, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

BOKO HARAM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖLGEDEKİ ETKİSİ VE ÖRGÜTLE MÜZAKERE OLANAKLARI

ŞEN Y. F., ÇİÇEK H.

OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , vol.8, no.15, pp.2093-2145, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

ALGI VE GERÇEKLİK BAĞLAMINDA TERÖRİZM

ŞEN Y. F.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ , vol.20, no.1, pp.7-33, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR EŞİK: SIĞINMACI KRİZİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

ŞEN Y. F., ÖZKORUL G.

GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , vol.2, no.2, pp.86-119, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA AZINLIKLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ VARLIK VERGİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

ŞEN Y. F., GÜMÜŞ S.

İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTERSİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , vol.1, no.2, pp.93-113, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

SOSYAL MEDYA İLETİŞİM HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ŞEN A. F., ŞEN Y. F.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.17, no.2, pp.122-136, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

TERÖRÜN TOPLUMLAR ÜZERİNDEKİ SOSYO EKONOMİK ETKİLERİNE BAKIŞ PKK TERÖRÜ VE AĞRI GERÇEĞİ

ŞEN Y. F.

İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTERSİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , vol.1, no.2, pp.17-70, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

YAŞAM HAKKI İDAM KÜRTAJ ÖTENAZİ VE SİYASAL SORUMLULUK

ŞEN Y. F.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , vol.19, no.2, pp.1-26, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

A RESEARCH ON WORKLOAD PERCEPTION OF THE POLICE OFFICER THE CASE STUDY OF ERZURUM POLICE DEPARTMENT IN TURKEY

ŞEN Y. F.

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED RESEARCH , vol.1, no.11, pp.241-244, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

POLİS İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

ŞEN Y. F.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ , vol.17, no.2, pp.115-145, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE A SURVEY RESEARCH IN TURKISH NATIONAL POLICE ORGANIZATION IN ERZURUM DEPARTMENT

ŞEN Y. F.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISIPLINARY RESEARCH AND DEVELOPMENT , vol.2, no.7, pp.429-432, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

TÜRK MİLLİYETÇİLİKĞİ VE ÖTEKİ ALGISI YUNANİSTAN’xxLA ÇÖZÜLEMEYEN EGE SORUNU

ŞEN Y. F.

TÜRK İDARE DERGİSİ , no.480, pp.179-228, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ NİN MİLLİYETÇİLİK SÖYLEMİ BİR SİYASAL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ

ŞEN Y. F.

MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCE , no.44, pp.157-180, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

SCHENGEN SINIRLARIN OLMADIĞI BİR DÜNYADA SUÇLA MÜCADELE

ŞEN Y. F.

ULUSLARARASI TRAFİK VE ULAŞIM GÜVENLİĞİ DERGİSİ , vol.2, no.1, pp.79-93, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

POLİS MEDYA VE HESAPVEREBİLİRLİK

ŞEN Y. F.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , no.2, pp.85-102, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

GLOBAL BİR SUÇ SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN AKLANMASI VE ORTAYA KOYDUĞU SORUNLAR

ŞEN Y. F., ERSİN Y.

POLİS BİLİMLERİ DERGİSİ , vol.9, pp.65-94, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

GLOBALLEŞMENİN KARANLIK YÜZÜ YASA DIŞI GÖÇ HAREKETLERİ VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇU

ŞEN Y. F., ERSİN Y.

ULUSLARASI SUÇLAR VE TARİH , pp.121-158, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Yapay Zeka ve Şehir Güvenliği: Günümüz Şehir İnşasında Yapay Zekanın Rolü ve Önemi

ŞEN Y. F., YURTOĞLU D.

KARTEPE ZİRVESİ 2019: Şehircilik ve Mutlu Şehir, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.322-328

2019

2019

Türkiye’deki Suriyelilerin Karıştığı Şehir Suları ve Kamu Güvenliği

ŞEN Y. F.

KARTEPE ZİRVESİ 2019: Şehircilik ve Mutlu Şehir, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.206-215

2019

2019

Yapay Zekânın istihbarat Analizinde Kullanımı

ŞEN Y. F., YURTOĞLU D.

ULUSLARARASI GÜVENLiK KONGRESi (KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA), Ankara, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.260-278

2018

2018

Düzensiz Göç Hareketleri Kapsamında Göç ve Güvenlik İlişkisi

ŞEN Y. F.

IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.133-134

2018

2018

Kuramsal Yaklaşımlar Çerçevesinde, Göç, Mülteciler ve Güvenlik

ŞEN Y. F.

III. ULUSLARARASI GÜVENLİK SEMPOZYUMU: DOĞU AKDENİZ’DEN BASRA’YA KRİZLER VE DÜZEN, Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2018

2018

2018

Ortadoğu ve Göç

ŞEN Y. F.

KARTEPE ZİRVESİ 2018: Göç, Mültecilik, İnsanlık, 26 - 28 October 2018

2018

2018

Göç ve Mülteci Olgusuna Yaklaşım: Göçün Güvenlikleştirilmesi

ŞEN Y. F.

KARTEPE ZİRVESİ 2018: Göç, Mültecilik ve İnsanlık, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2018

2017

2017

Turkey’s Response to Syrian Crisis in Line With the International Norms

ŞEN Y. F.

Political, Economic, Social, and Legal Aspects of Hosting Migrants and Refugees, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017

2016

2016

Sığınmacı Krizi Bağlamında Son Dönem Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

ŞEN Y. F.

I. ULUSLARARASI GÖÇ VE GÜVENLİK KONFERANSI: ULUSLARARASI KİTLESEL GÖÇ VE KENT/ I. International Conference On Immigration and Security: Immigrant Influx and The City, Ankara, Turkey, 11 - 13 November 2016

2016

2016

Yabancı Terörist Savaşçı Hareketliliğinin Önlenmesi: Türkiye Örneği

ŞEN Y. F.

I. ULUSLARARASI GÜVENLİK SEMPOZYUMU: Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm / I. Internetional Antalya Security Symposium: Radicialization, Violent Extremism and Terrorism, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2016

Books & Book Chapters

2020

2020

Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik

ŞEN Y. F., BERİŞ H. E., İMGA O., AYHAN U., HAKLI S. Z., ÖZ YILDIZ S., et al.

in: Kovid-19 Salgını ve SonrasıToplum, Devlet ve Küresel Sistem, Orçun İmga, Ufuk Ayhan, Editor, Polis Akademisi, Ankara, pp.85-117, 2020

2019

2019

Göç ve Kamu Düzeni

ŞEN Y. F.

in: DOĞU AKDENİZ’DEN BASRA’YA KRİZLER VE DÜZEN, TINAS MURAT, SARI BUĞRA, Editor, POLİS AKADEMİSİ YAYINLARI, Ankara, pp.185-227, 2019

2018

2018

Şiddet, Siyasal Şiddet ve Terör

ŞEN Y. F.

in: RADİKALLEŞME ŞİDDET VE TERÖRİZM, SALİH ZEKİ HAKLI, Editor, POLİS AKADEMİSİ YAYINLARI, Ankara, pp.24-55, 2018

2018

2018

Yabancı Terörist Savaşçılar

ŞEN Y. F.

in: RADİKALLEŞME ŞİDDET VE TERÖRİZM, SALİH ZEKİ HAKLI, Editor, POLİS AKADEMİSİ YAYINLARI, Ankara, pp.189-211, 2018

2017

2017

Sığınmacı Krizi Bağlamında Son Dönem Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

ŞEN Y. F.

in: TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR, COŞKUN TAŞTAN, AYŞE ÇOLPHAN KAVUNCU, Editor, POLİS AKADEMİSİ YAYINLARI, Ankara, pp.177-189, 2017

2015

2015

BİR EVLAD I FATİHAN BİLAL N ŞİMŞİR

ŞEN Y. F.

YARGI YAYINEVİ, Ankara, 2015

2015

2015

Media Representation of Class Issues in Turkey: A Review on Media Coverage of Work-Related Rights

ŞEN A. F., ŞEN Y. F.

in: SOCIAL INEQUALITIES MEDIA AND COMMUNICATION, Jan Servaes and Toks Oyedemi , Editor, LEXINGTON BOOKS / ROWMAN & LITTLEFIELD, Washington, pp.125-145, 2015

2014

2014

POLONYA DA YETİŞKİN EĞTİMİ

ŞEN Y. F., ERSİN Y.

YARGI YAYINEVİ, Ankara, 2014