Assoc. Prof. YÜCEL YİĞİT


Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History

Metrics

Publication

54

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

10

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Bazı İllerden 27 Mayıs Askeri Darbesine Yapılan Tepkiler ve İhbarlar

YİĞİT Y.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları , vol.20, no.41, pp.791-811, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Doğu Beyazıt’ta Asayiş ve Aşiret (1943)

YİĞİT Y.

Yakın Dönem Türkiye Tarihi , no.38, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

REACTIONS AND DENUNCIATIONS TO 27 MAY MILITARY COUP FROM SOME PROVINCES

Yiğit Y.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , vol.20, no.41, pp.799-819, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2019

2019

Mübadil mi Casus mu?: Kurnaz ve İşkilli Bir Celep Athanas Emmanuel

YİĞİT Y.

Doğu Batı , vol.3, no.91, pp.231-251, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Bir Polisin Gözünden İzmir’in İşgali

YİĞİT Y., ŞAHİN E.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , vol.19, pp.105-129, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

I Dünya Savaşı nda Kafkas İhtilâl Cemiyeti nin Kuruluşu ve Faaliyetleri

YİĞİT Y.

Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı , no.73, pp.269-282, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

NEW APPROACHES TO THE SECOND BALKAN WAR: THE ORIGINS OF THE TEŞKILATI MAHSUSA (THE SPECIAL ORGANIZATION)

Yiğit Y.

Turkish Studies (Elektronik) , vol.10, no.1, pp.825-837, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2015

2015

II Balkan Savaşı ve Kuşçubaşı Eşref

YİĞİT Y.

Yeni Türkiye Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı , no.68, pp.3567-3582, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Teşkilat ı Mahsusa nın Anatomisi

YİĞİT Y.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi (Turkish Journal of Security Studies) , vol.17, no.1, pp.69-90, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Teşkilat ı Mahsusa nın İlk Başkanı Süleyman Askeri Beyin Portresi

YİĞİT Y.

Bal-Tam Türklük Bilgisi , no.22, pp.65-83, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

II Balkan Savaşı na Yeni Yaklaşımlar Teşkilat ı Mahsusa nın Kökenleri

YİĞİT Y.

Turkish Studies- History , vol.10, no.1, pp.825-837, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

The Teşkilat ı Mahsusa and World War I

YİĞİT Y.

Middle East Critique , vol.23, no.2, 2014 (Scopus) identifier

2014

2014

İttihat ve Terakki Fırkası İçinde Parti İçi Muhalefet Hizb i Cedit Hareketi

YİĞİT Y.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi , vol.14, no.28, pp.103-125, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Muhalif Bir Ses Abdülkadir Kemali Bey ve Ahali Cumhuriyet Fırkası

YİĞİT Y.

Hece , no.27, pp.59-72, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Balıkesir de Şehirsel Toponomi

ALİAĞAOĞLU A., YİĞİT Y.

Doğu Coğrafya Dergisi , vol.18, no.30, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Prizren Sancağının İdari Yapısı 1864 1912

YİĞİT Y.

History Studies , vol.2, no.1, pp.114-146, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Milliyetçilik Çağımda Prizren İttihat Cemiyeti

YİĞİT Y.

Turkish Studies , vol.4, no.8, pp.2462-2491, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Ali Rıza Öge’nin Hatıralarında Beykoz Günleri

YİĞİT Y.

Beykoz Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2020

2019

2019

Casus mu Montör mü?: Güstav Hoppe Seka’da İşbaşında

YİĞİT Y.

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu VI, Kocaeli, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.2, pp.1111-1118

2019

2019

TÜRK İSTİHBARATININ HATAY CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNDAKİ ROLÜ

YİĞİT Y.

ANAVATAN’A KATILIŞININ 80.YILINDA HATAYULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.2275-2317

2019

2019

Kuvâ-yı Milliyeci ve İstihbaratçı Bir Polis: Balıkesirli Hafız Hilmi Kutlu

YİĞİT Y.

Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir, Balıkesir, Turkey, 19 - 22 September 2019, vol.1, pp.409-415

2020

2020

İKTİDAR VE MUHALEFET: OSMANLI MECLİS-İ MEBUSANINDA HİZB-İ CEDİT HAREKETİ

YİĞİT Y.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILI:OSMANLIDAN CUMHURİYETE TÜRKİYE’DE DEMOKRASİULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Edirne, Turkey, 11 - 14 March 2020

2019

2019

Demokrat Parti İktidarında Akçaabat’ta Şapka Kanunu Muhalifleri

YİĞİT Y.

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 14 October 2019, vol.1, pp.329-334

2019

2019

GÖÇMENLERİN UYUM SORUNLARININ AŞILMASINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI KURUMLARIN İŞ BİRLİĞİ

YİĞİT Y., CEYLAN SEZGİN H.

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 12 - 14 December 2019

2019

2019

SEKA’nın Alman Ustaları

YİĞİT Y.

3. İktisat Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.397

2019

2019

Seka’nın Yabancı Montörleri

YİĞİT Y.

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2019, vol.2, pp.1221-1235

2018

2018

Düzmece mi Gerçek mi?: İnönü’ye Suikastlar

YİĞİT Y., İRDEM İ.

Ulusal Kahraman Devlet Adamı: İsmet İnönü, İzmir, Turkey, 25 - 26 October 2018, pp.31-44

2019

2019

İki Rapor Bir Kent: Bir Jandarmanın ve Polisin Gözünden İzmir’in İşgali

YİĞİT Y.

Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019

2017

2017

Milli Mücadelede Antep ve Savunması: I. TBMM Açık Celselerinden Yansımalar

ÇEVİK Z., YİĞİT Y.

Uluslararası Gaziantep Sempozyumu (Millî Mücadele Döneminde Gaziantep), Gaziantep, Turkey, 25 - 27 December 2017, pp.923-976

2018

2018

Tire Basınında Yeşil Tire Gazetesi (1948-1949)

YİĞİT Y.

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 6 - 08 May 2018, vol.2, pp.99-108

2017

2017

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kafkasya’dan Balkanlar’a: Çerkezlerin Kosova Vilayetine İskanı

YİĞİT Y.

Uluslararası Geçmişten Günümüze Göç Sempozyumu, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.2163-2170

2017

2017

XIX. Yüzyılda Prizren’nde Debbağlar

YİĞİT Y.

V. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Bled, Slovenia, 27 - 30 September 2017

2016

2016

Prizren de Tüfenkçilik

YİĞİT Y.

IV. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Saraybosna, 1 - 05 June 2016

2016

2016

II Abdülhamit Dönemi nde Kıbrıs’xxın İngiltere ye Muvakkaten Devredilmesi

YİĞİT Y.

I. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu Tarihte Kıbrıs, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 April 2016

2015

2015

I Dünya Savaşı nda Teşkilat ı Mahsusa nın Bayburt ve Civarındaki Faaliyetleri

YİĞİT Y.

Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 12 - 15 May 2015

2009

2009

İzmir in İşgaline Karşı Gecikmiş Bir Tepki Olarak Balıkesir Miting

YİĞİT Y.

Uluslararası Kuvâ-yi Milliye’nin 90.Yılında İzmir ve Batı Anadolu Sempozyumu, İzmir, Turkey, 06 September 2009 - 08 September 2008, pp.48-71

2006

2006

Sosyalistlikle Masonluk Arasında Tarihi Bir Kimlik Abdülaziz Mecdi Efendi

YİĞİT Y.

Uluslararası Balıkesir'e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 8 - 11 September 2006

Books & Book Chapters

2021

2021

Gördüklerim ve Geçirdiklerimden

Birinci A., YİĞİT Y.

Vakıfbank Kültür Yayınları, Ankara, 2021

2020

2020

Mektepsiz Polis Kalmasın: Selanik Polis Mektebi

YİĞİT Y.

in: Osmanlı İdaresinde Balkanlar II, Alaattin Aköz-Slobodan Ilıc-Danko Leovac-Doğan Yörük, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.459-483, 2020

2019

2019

Serkomiserlikten Müdürlüğe: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü‘nün KuruluĢu (1885-1938)

YİĞİT Y.

in: Tanzimat’tan Günümüze Diyarbakır/Cilt: II, Bozan Oktay-Asan Hakan-Yıldız Harip-Erpolat Mehmet Salih, Editor, Manas Yayıncılık, Elazığ, pp.131-144, 2019

2019

2019

BİR ŞEHİR EŞKIYASI: Seri Katil Hrisantos’un Polis Cinayetleri

YİĞİT Y.

in: Batı Anadolu Eşkıyalık Tarihi, Olcay Yapucu-Cihan Özgün-Ali Özçelik, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.179-203, 2019

2019

2019

Üç Kıta Devletin Çöküşü (Trablusgarp ve Balkan Savaşları)

YİĞİT Y.

in: Çağdaş Türkiye Tarihi, İsmail Demricioğlu- Ahmet-Özcan- Yücel Yiğit- Namık Çencen, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.63-80, 2019

2019

2019

Pontuscu mu Casus mu Masum mu?: Kafato Biraderler

YİĞİT Y.

in: Karadeniz’de İsyan Mübadele ve Propaganda, İsmail Hakkı Demircioğlu-Rahmi Çiçek- Mehmet Okur, Editor, Yediytepe Yayınevi, İstanbul, pp.435-452, 2019

2018

2018

Saraydan Hatıralar

Birinci A., YİĞİT Y.

Kopernik, İstanbul, 2018

2018

2018

Muhalif Bir Kumandan: Son Jandarma Umûm Kumandanı Ali Kemal Paşanın İttihatçılarla İlişkisinin Doğası

YİĞİT Y.

in: Değişim ve Miras: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Jandarma, İsmail H. Demircioğlu-Ahmet Özcan-Yücel Yiğit, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.699-714, 2018

2017

2017

Mütareke Günleri’nde Balıkesir’de Eşkıyalık Hareketleri

YİĞİT Y.

in: Osmanlıdan Günümüze Eşkıyalık Terör ve Ayrılıkçı Hareketler, Köse Osman, Editor, İlkadım Belediyesi Yayınları, Samsun, pp.565-578, 2017

2017

2017

İstanbul Polis Müdürü Halil Nedim Aşuruğlu nun Kaleminden Mütareke İstanbul u

YİĞİT Y.

in: Türk Polis Tarihinin Kökenleri, Yiğit Yücel, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.515-534, 2017

2017

2017

Mübadele Sürecinde Erdek Kato Horyo/Aşağıyapıcı Köyü

YİĞİT Y.

in: Mübadele Kitabı, Olcay Pullukçuoğlu Yapucu-Cihan Özgün-Yücel Aksan, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.85-98, 2017

2016

2016

II. Balkan Savaşı'nda Süleyman Askeri Bey

YİĞİT Y.

in: Balkan Tarihi Cilt I, Prof.Dr. Zafer Gölen- Yrd.Doç.Dr. Abidin Temizer, Editor, Osmanlı Mirası ve Türk Kültürü Araştırma Derneği Yayınları, Ankara, pp.355-380, 2016

2015

2015

Emel Yolunda Kandil ve Muhtar Paşa

YİĞİT Y., NARLI M.

Hitap Yayınevi, Ankara, 2015

2015

2015

The Teşkilat-ı Mahsusa and World War I

YİĞİT Y.

in: War and Collapse, M. Hakan Yavuz and Feroz Ahmad, Editor, Utah Press, Salt Lake City, pp.518-537, 2015