Assoc. Prof. SEDA ÖZ YILDIZ


Institute Of Security Sciences, Department Of Crimininal Investigations


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: Seda Yıldız

Metrics

Publication

33

Project

2

Thesis Advisory

9

Education Information

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Economıcs, Admınıstratıve And Socıal Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon, Turkey

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

A2 Elementary

A2 Elementary

Italian

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

Code ADL169- Improving Operational Effectiveness by Integrating Gender Perspective.

Vocational Training

NATO

2016

2016

Training of Trainers on Efforts of Law Enforcement Tackling with Hate Crimes

Vocational Training

OSCE

2016

2016

Gender Perspective in Security Operations

Vocational Training

RACVIAC- Center for Security Cooperations

2011

2011

Introductıon to Political Psychology

Vocational Training

Surrey University

2003

2003

Temel İstihbarat Eğitimi

Vocational Course

Milli İstihbarat Teşkilatı

2002

2002

Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitimi

Vocational Training

Ankara Üniversitesi

2002

2002

İstihbarata Karşı Koyma Sivil Uzman Temel Eğitimi

Vocational Course

TSK Eğitim ve Doktrin Komutanlığı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Department Of Crimininal Investigations

2016 - 2020

2016 - 2020

Assistant Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Department Of Crimininal Investigations

2011 - 2016

2011 - 2016

Lecturer

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Department Of Crimininal Investigations

2007 - 2011

2007 - 2011

Administrative Staff

2000 - 2007

2000 - 2007

Other

Courses

Postgraduate

Postgraduate

İç güvenlik ve Polislik

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Filistinde Kadın Hareketlerine Genel Bir Bakış: 1897-1997

ÖZ YILDIZ S.

Filistin Araştırmaları Dergisi , vol.2, no.6, pp.33-55, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Mevcut karmaşadan muhtemel kargaşaya: Bosna Hersek polis sistemi ve sorunlar

ÖZ YILDIZ S.

International Journal of Economics, Administrative and Social Sciences , vol.2, no.2, pp.89-105, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Makarenko’nun “Kara Delik Sendromu” Teorisi ve Terörizmin Finansmanında Sınıraşan Organize Suçlar

ÖZ YILDIZ S.

Güvenlik Stratejileri Dergisi , vol.13, no.25, pp.27-64, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Kamu Yönetim Sistemini Organizasyon Tarihinden Okumak: 1970’li Yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü

ÖZ YILDIZ S.

The Journal of Academic Social Science , vol.5, no.44, pp.616-634, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Nefret Suçlarının Kent Güvenliğine Etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği

ÖZ YILDIZ S.

International Journal of Academic Value Studies , vol.3, no.9, pp.360-370, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Güvenlik Bürokrasisi ve Partizanlaşma Sorunu: 1970’li Yıllarda Türk Polis Teşkilatı

ÖZ YILDIZ S.

Liberal Düşünce Dergisi , no.85, pp.85-105, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Ataerkillik, Hegemonik Erkeklik ve Polislik: Kavramsal Bir Bakış

ÖZ YILDIZ S.

TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi , vol.9, no.33, pp.261-268, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Türkiye’de Kadın Polis İstihdamının Analizi

ÖZ YILDIZ S.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , vol.5, no.1, pp.113-135, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Türk Polis Teşkilatı Alt Kültürünün Militer Mirasları ve Polisliğin Algısal Sivilleşmesi

ÖZ YILDIZ S.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.16, pp.53-69, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Why do Women Become Terrorists? Motivations and Recruitment

ÖZ YILDIZ S.

NATO Workshop on Women in Terrorism and Counter Terrorism, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2019, pp.13-16

2018

2018

Filistin Devlet Vatandaşlığı: Filistin Meselesi için Çözüm mü Sorun mu?

ÖZ YILDIZ S., Diab M. A.

. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 October 2018

2017

2017

2017 Yılında Türkiye’de Youtube Üzerinden Paylaşılan Türkçe Videolarda Suriyeli Göçmen İmgeleri

ÖZ YILDIZ S.

2. ULUSLARARASI GÖÇ VE GÜVENLİK KONFERANSI, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2017

2017

2017

6284 Sayılı Kanun Uygulamaları Hakkında Polis Eğitimlerinin Analizi

ÖZ YILDIZ S.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Konferansı, Ankara, Turkey, 2 - 04 March 2017

2016

2016

Gender Equality and the Police in Turkey

ÖZ YILDIZ S.

Gender and Women's Studies'16, İstanbul, Turkey, 11 November - 12 December 2016, pp.70-77

2015

2015

Woman Trouble of the Police A Study of Gender Equality Awareness of Turkish National Police

ÖZ YILDIZ S.

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015

2015

2015

Multiculturalism and Culture Oriented Perspective in Police Training and its Effect on Professionalism in Turkish Police Academy

ÖZ YILDIZ S.

4. International Association of Police Academies Conference, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 25 - 27 May 2015

Books & Book Chapters

2020

2020

Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik

ŞEN Y. F., BERİŞ H. E., İMGA O., AYHAN U., HAKLI S. Z., ÖZ YILDIZ S., et al.

in: Kovid-19 Salgını ve SonrasıToplum, Devlet ve Küresel Sistem, Orçun İmga, Ufuk Ayhan, Editor, Polis Akademisi, Ankara, pp.85-117, 2020

2019

2019

Güvenlik ve Kadın

ÖZ YILDIZ S.

in: Kamu Yönetimi ve Kadın, Altunok, Hatice Gedikkaya, Fatma Gül, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.93-153, 2019

2019

2019

Yeni Güvenlik Paradigması Ekseninde İstihbarat ve Propaganda Savaşları

ÖZ YILDIZ S.

in: Propaganda ve Algı Yönetimi, Imıl, Muhittin, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.27-53, 2019

2018

2018

Yeni Terörizm Kavramı ve Terörizmin Değişimi Üzerine

ÖZ YILDIZ S.

in: Radikalleşme, Şiddet ve Terörizm, Salih Zeki Haklı, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.116-138, 2018

2017

2017

Demokratik Polislik: Teori ve Uygulamalar

ÖZ YILDIZ S.

Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2017

2016

2016

Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Tarihçesi

ÖZ YILDIZ S.

in: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Asu Altunoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-23, 2016